Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

  De fietsstraat, een relatief nieuw concept


  Een relatief nieuw concept in het verkeersrecht is dat van de fietsstraat. De fietsstraat werd officieel sinds februari 2012 opgenomen in de Wegcode. Sindsdien zijn de fietsstraten aan een opmars bezig en komt men ze steeds vaker tegen. Nochtans weten nog steeds zeer veel weggebruikers wat nu eigenlijk de geldende regels zijn in zo’n fietsstraat.

   

  Artikel 2.61 van de Wegcode definieert een fietsstraat als volgt: “een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan.”

  Samen met het invoeren van de fietsstraat dienden uiteraard ook nieuwe verkeersborden in het leven te worden geroepen namelijk de borden F111 en F113 die respectievelijk het begin en einde van een fietsstraat aangeven.

   

  Artikel 22 novies van de Wegcode luidt: “In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.”
   

  Met de invoering van de fietsstraten heeft men dus gekozen voor straten waar de fietser koning is. Fietsers hebben niet het exclusieve gebruiksrecht van deze straten maar mogen er wel de gehele breedte van de rijbaan gebruiken (of de helft indien het een tweerichtingsstraat betreft) en dienen dus niet steeds zo rechts mogelijk van de rijbaan te rijden.

  Belangrijk is dat in dit artikel ook de elektrische fietsen en speed pedelecs met fietsers worden gelijkgesteld. Zij genieten in dit geval van dezelfde privileges als fietsers. De gebruiker van de speed pedelec zal zich wel, net zoals iedereen in een fietsstraat, moeten houden aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
   

  Aangezien straten (voorlopig althans) niet specifiek worden aangelegd als fietstraat maar deze bestemming pas later krijgen, zijn conflicten met voetgangers zeldzaam. In de meeste gevallen zal er nog steeds gewoon een voetpad voorhanden zijn. Is dit niet het geval dan mogen de voetgangers de rijbaan bewandelen zij het weliswaar zo dicht mogelijk tegen de rand van de rijbaan en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting.*
   

  Uiteraard zijn er ook straffen verbonden aan het niet respecteren van de regels in een fietsstraat. Haalt men als bestuurder van een motorvoertuig bv. een fietser in in een fietsstraat, riskeert men een onmiddellijke inning van 58 euro te moeten betalen. Zoals steeds wanneer deze niet betaald wordt, riskeert men gedagvaard te worden voor de politierechtbank waar men niet alleen een hogere geldboete maar tevens een rijverbod kan oplopen.
   

  Verwacht wordt dat meer en meer steden en gemeenten zullen inzetten op fietsstraten en zelfs “fietszones” waar men meerdere aansluitende fietsstraten zal aantreffen. Het is dan ook van groot belang dat elke weggebruiker de regels hieromtrent goed kent.

  Mocht u nog specifieke vragen hebben over de fietsstraten in het bijzonder of over het verkeersrecht in het algemeen kan u uiteraard steeds contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

   

  *Art. 42.2.2 Wegcode

  Gepubliceerd op 26 Februari 2021

 

 

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading