Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/
De vraag:
 

Als wielerclub blijven we hameren op het naleven van de verkeersreglementen. Soms is er verwarring of onwetendheid over een reglement. Zo hebben we nu de vraag wat er moet gebeuren als we met een groep van 20 fietsers verkeerslichten passeren. Wat als het licht op oranje springt als een deel van de groep er door is?

Wordt onze groep van 20 beschouwd als één geheel? M.a.w. mag het laatste deel door het rode licht rijden omdat we een groep zijn? Of moeten we de groep breken?


Het antwoord:
 

Een situatie die helaas regelmatig voorkomt, is die van een groep fietsers die een kruispunt oversteekt wanneer het verkeerslicht plots op rood springt. Elke fietser die na het rood worden van het verkeerslicht het kruispunt toch nog oversteekt, zal individueel verantwoordelijk zijn. Naast een strafrechtelijke vervolging riskeer je ook dat je aansprakelijkheid in het gedrang komt wanneer er bv. een aanrijding plaatsvindt omdat je door het rode licht reed. Van de (in sommige gevallen verplichte) wegkapiteins wordt weliswaar verwacht dat zij erop toezien dat iedereen de regels volgt doch zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de individuele fouten van de fietsers.
Een fietser moet zich in een groep wielertoeristen zo gedragen (wat betreft de veiligheidsafstand, de snelheid aangepast aan de omstandigheden,…) dat hij een voorliggend gevaar, zoals het versmallen van het fietspad of het vertragen van de voorliggende medefietsers, tijdig kan opmerken zodat daarbij een val buiten het fietspad op de rijbaan vlak voor een voertuig kan vermeden worden. De bestuurder van het voertuig die door een maneuver, om de gevallen fietser te ontwijken, slipt en een andere fietser raakt, kan geen enkele fout worden verweten aangezien zijn rijgedrag overeenkomstig was met het gedrag van een normaal voorzichtig en vooruitziend bestuurder die geconfronteerd werd met een onvoorzienbare hindernis. Zo oordeelde de rechtbank in Brussel dat in casu enkel de eerste fietser aansprakelijk is voor het ongeval en de eruit voortvloeiende schade.


Als men als groep fietsers de rijbaan volgt in plaats van het voorziene fietspad zal men zich minder snel op een gebrekkige weg kunnen beroepen om de aansprakelijkheid van de wegbeheerder te bekomen bij bv. een val door een oneffenheid in de weg. Zo oordeelden onder andere de rechtbanken in Brugge en Mechelen dat deze fietsers er rekening mee dienen te houden dat de rijbaan is aangelegd voor motorrijtuigen en dat er andere eigenschappen van worden verwacht qua effenheid en berijdbaarheid dan van een fietspad.

Hebt u een vraag waarvan u graag het antwoord had geweten? Laat het ons weten via vwb@vwb.be

Wenst u beroep te doen op de kennis en diensten van Nevisis?
U kan hen contacteren via:

E-mail: info@nevisis.be
Website: www.nevisis.be
Tel: 03 232 74 62

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading