Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

Helaas is het geheel van regels voor fietsers in het verkeer vaak onvoldoende gekend –zowel door fietsers
als automobilisten. De minimale uitrusting van per type fiets kan je hier terugvinden: https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/te-voet-fiets-bromfiets/verplichte-minimale-uitrusting-voor-de-fiets (een bel is dus verplicht voor elke fiets!). Hieronder worden de belangrijkste regels nog eens vereenvoudigd weergegeven:

 • pdf file
 • 320.54 KB
 • Verkeerswetgeving voor fietsers.pdf
 • Download

FIETSEN IN GROEP IN BELGIE


1 DECEMBER 1975. - KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG.

 

TWEE MOGELIJKHEDEN

 
 1. De groep volgt dezelfde regels als de individuele fietser

 

 1. De groep volgt de regels die gelden voor fietsers in groep (op voorwaarde dat de groep bestaat uit ten minste 15 deelnemers en gegroepeerd blijft). Onder groepen wordt verstaan: 15 tot 150 fietsers. Groepen van meer dan 50 MOETEN worden vergezeld van minstens TWEE weg- kapiteins. Groepen van 15 tot 50 MOGEN worden ver- gezeld door ten minste twee wegkapiteins.

 

De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Zij MO- GEN voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoog- ste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Zij MOETEN voorafgegaan EN GEVOLGD worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.
 

FIETSERS DIE DE REGELS VAN GROEP VOLGEN

 1. Gebruik van de fietspaden is NIET verplicht

 

 1. Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag ALTIJD, op voorwaarde dat de groep gegroepeerd blijft

 

 1. Op een rijbaan zonder rijstroken mag de groep niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen – ongeveer 3 meter en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan

 

 1. Op een rijbaan met rijstroken mag de groep alleen de rechter rijstrook gebruiken

ALS ER IETS GEBEURT

 1. Bel de hulpdiensten (112 = het medisch urgentieteam en de brandweer en 101 = de federale politie). Wees nauw- keurig en bondig

 

Verleen de eerste hulp als je daarvoor gekwalificeerd bent maar verplaats nooit een zwaargewonde
 1.   Blijf kalm en waak over de veiligheid van de rest van de groep

 

 1. Voorkom bijkomende ongevallen door aankomende be- stuurders te waarschuwen

 

 1. Noteer direct de namen van de getuigen van het ongeval

 

WEGKAPITEIN

Moet om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’ en uitgerust zijn met een verkeersbord C3 plus een fluovestje. OPMERKING: de wegkapitein moet GEEN lijst van de deelnemers meer in bezit hebben. Hij moet ten minste 21 jaar oud zijn en een opleiding is niet verplicht, wel aangewezen

 

BEGELEIDENDE AUTO

Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in ‘t wit van een fiets. Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer. De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze signalisatie.
 

IN HET BUITENLAND

  DUITSLAND

In Duitsland mogen 15 of meer fietsers een ‘gesloten forma- tie’ vormen en dan gelden de volgende regels:

De groep moet herkenbaar zijn als een gesloten formatie. Ze moet alle verkeersregels van het wegverkeer volgen. De fietsers mogen met twee naast elkaar fietsen, rechts van de weg. De gesloten formatie geldt als één verkeersdeelnemer en mag dus een verkeerslicht passeren, ook als het te mid- den de groep op rood springt. Vanaf een lengte van 50 me- ter moet een gesloten formatie zich opsplitsen in meerdere formaties om het verkeer niet te hinderen. De leider van  de formatie moet er voor zorgen dat regels voor een geslo- ten groep gerespecteerd worden. Als de groep geen formele gesloten formatie vormt moet ze de verkeersregels voor de individuele weggebruikers volgen.

 

NEDERLAND

GEEN specifieke regels voor het fietsen in groep. Fietsers mogen in het verkeer een groep vormen maar ze moeten zich gewoon houden aan alle verkeersregels die gelden voor individuele fietsers, zoals verplicht gebruik van fietspaden, rechts houden, voorrangsregels en verkeerslichten respecteren. Er mag met maximum twee personen naast elkaar gere- den worden als daardoor het verkeer niet gehinderd wordt.

 

FRANKRIJK

Ook in Frankrijk zijn er geen specifieke regels voor fietsers in groep. Met twee naast elkaar fietsen mag, maar niet meer vanaf valavond, niet als een wagen inhaalt en of als de wegomstandigheden het niet toelaten, bijvoorbeeld op een smalle weg.

 

Als de groep meer dan 10 deelnemers telt ,moet ze gesplitst worden. De organisator van een fietsuitstap ‘randonnée cy- cliste’ is verplicht een verzekering te nemen. Wanneer de organisator een groep van meer dan 20 fietsers op de weg brengt, moet hij ook de lokale ‘prefectuur’ verwittigen.

 

LUXEMBURG

Geen specifieke wetgeving rond fietsen in groep. Een groep fietsers moet dus de regels van de individuele fietsers volgen. Fietsers mogen met twee naast elkaar rijden, behalve binnen de bebouwde kom tussen valavond en zonsopgang en als een gemotoriseerd voertuig wil kruisen of inhalen.


 

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading