Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

Gouverneur West-Vlaanderen Carl Decaluwé lanceert 4e editie van de verkeersveiligheidscampagne Fietstoerisme in Harmonie

 “elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen”

De verkeersveiligheidscampagne “fietstoerisme in harmonie” wordt in 2014 voor de vierde keer georganiseerd. De campagne start op vrijdag 17 januari 2014 en dit  t.g.v. de beurs Velofollies, en zal lopen tot en met vrijdag 5 september 2014.

De campagne, ontstaan in 2010 op initiatief van de provinciegouverneur en dit in samenwerking met de politie, de wielerbonden en de wielertoeristen, wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. De campagne richt zich niet alleen tot de fietstoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met wielertoeristen.

Uit een detailstudie van de fietsongevallen binnen onze provincie blijkt immers dat er zich in 2012 ‘1767’ fietsongevallen voordeden met lichamelijke letsels voor de fietsers tot gevolg. In vergelijking met de voorgaande jaren stellen we een aanhoudende trend vast. Elke dag geraken er in onze provincie 5 medeburgers gewond bij een ongeval met de fiets en om de vijf weken valt een dodelijk fietsslachtoffer te betreuren. De analyse leert ons ook dat de voorrangsregels niet respecteren nog steeds de grootste oorzaak zijn van deze letselongevallen.

De verkeersveiligheidscampagne ‘fietstoerisme in harmonie’ streeft volgende doelstellingen na:

  • de kennis en het respecteren van de verkeersregels uit de wegcode verhogen;
  • een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets bewerkstelligen;
  • het opbouwen van een correcte en hoffelijke houding van en tussen alle weggebruikers;

De campagne wil ook de wegbeheerders stimuleren voldoende aandacht te hebben voor veilige, goed aangelegde en goed onderhouden fietspaden.

De campagne beoogt dus naast de zorg voor de veiligheid van het wielertoerisme op de West-Vlaamse wegen tevens het verhogen van de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers.

Ook dit jaar organiseert gouverneur Carl Decaluwé de campagne in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, Westtoer en de wielerbonden. Voor de editie 2014 wordt de samenwerking uitgebreid met de stad Kortrijk, de politiezone Vlas en het organisatiecomité Heule Rondt. De campagne krijgt dit jaar een bijzondere steun van de organisatoren van de beurs Velofollies (www.velofollies.be ).

Start van de jaarlijkse verkeersveiligheidscampagne 2014 op de beurs Velofollies op 17 januari 2014

Het startschot van de 4e editie van de campagne fietstoerisme in harmonie wordt in 2014 gegeven op de beurs Velofollies en dit op 17 januari 2014 om 14.00 uur. Gouverneur Carl Decaluwé  opent er dan de beurs. De beurs loopt tot zondagavond 19 januari 2014, 18.00 uur.

Na de opening en een rondleiding door de organisator van de genodigde gasten zal de gouverneur om 15.00 uur  in een panelgesprek met gedeputeerde Franky De Block en gedeputeerde Carl Vereecke, de campagne fietstoerisme in harmonie editie 2014 toelichten.

Op de beurs Velofollies wordt gedurende de beursdagen de campagne gepromoot op de stand RN0c. Alle bezoekers aan de stand van fietstoerisme in harmonie krijgen de kans hun kennis over het verkeersreglement te testen door deel te nemen aan een verkeersquiz die speciaal ter gelegenheid van de beurs wordt georganiseerd. Twee hoofdwinnaars gaan na de beursdagen naar huis met een fiets en 50 winnaars worden eigenaar van het fotoboek “Supporters …. leven voor de koers”. Alle deelnemers aan de beurs en de online-verkeersquiz ontvangen de zeer gegeerde drinkbus! De drinkbus, inmiddels een collectors item, wordt dit jaar voorzien van de foto van oud wielrenner Gerard Debaets (1899-1959).

Noteer nu al: de 52 winnaars van de verkeersquiz op de beurs Velofollies worden op woensdag 26 februari 2014 om 17.00 uur uitgenodigd op de residentie van de gouverneur in Brugge om er hun prijs in ontvangst te nemen.

Activiteiten waar de campagne wordt gepromoot

West-Vlaanderen draagt de verkeersveiligheid hoog in het vaandel. De promotie van de campagne krijgt een vervolg op zondag 23 februari 2014. Door het organisatiecomité Heule Rondt, dat zich actief inzet rond de activiteiten “Heule dorp van de ronde”, wordt op zondag 23 februari 2014 een verbroederingsrit van wielertoeristen georganiseerd. Gouverneur Decaluwé zal voor de start de campagne toelichten en daarna zelf deelnemen aan de verbroederingsrit.

Alle West-Vlaamse politiezones zetten zich actief in om de campagne t.g.v.  hun lokale preventie-activiteiten in de verf te zetten en de clubs te ondersteunen waar nodig.

Online verkeersquiz 2014

Ter gelegenheid van de beurs wordt ook de jaarlijkse provinciale verkeersquiz op 17 januari 2014 actief gezet. Inwoners en verenigingen van West-Vlaanderen kunnen vanaf 17 januari 2014 deelnemen aan deze online quiz en dit via de website www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme . De online verkeersquiz zal lopen tot en met vrijdag 5 september 2014. In 2014 geven wij de kans aan een West-Vlaamse vereniging om ook winnaar te worden van een hoofdprijs. Negen troostprijzen worden op de slothappening exclusief verloot t.v.v. de deelnemende verenigingen. Hoe meer leden van een vereniging deelnemen , hoe meer kennis de leden opdoen van het verkeersreglement en hoe groter de kans op het winnen van de hoofdprijs en uiteraard hoe veiliger de fietsverplaatsing zal gebeuren. Op de beurs Velofollies zal de mogelijkheid bestaan om online deel te nemen aan de jaarlijkse verkeersquiz.

Repressief luik!

Uiteraard wordt er ook een specifiek toezicht gehouden door de politiediensten op de naleving van de verkeersregels. Dit repressief gedeelte van de campagne moet ervoor zorgen dat zij die hardleers zijn worden gewezen op de veiligheidsrisico’s die hun gedrag met zicht meebrengt niet alleen voor zichzelf maar vooral voor de andere weggebruikers.

Slothappening 2014

En om te eindigen, na hopelijk zonnige en veilige fietsmaanden, wordt op 6 september 2014 de campagne afgesloten in Hooglede. De gouverneur, de gedeputeerde Franky De Block en gedeputeerde Carl Vereecke zorgen dan voor het antwoord op de schiftingsvraag van de jaarlijkse online verkeersquiz. Tijdens de Trioclassic in Hooglede zullen zij samen ongeveer 10km afleggen met de fiets op het parcours dat in mei 2014 zal dienen voor het Belgisch kampioenschap ‘Triotijdrijden’. De tijd die de tweede renner aflegt is het antwoord op de schiftingsvraag van de jaarlijkse verkeersquiz.

Op 8 oktober 2014 krijgen alle winnaars van de provinciale verkeersquiz uit handen van de gouverneur hun prijs tijdens een slotreceptie in Roeselare-Rumbeke.

Warme oproep!

De gouverneur doet een warme oproep naar alle West-Vlaamse wielerclubs en –verenigingen, en fietsers, nu de fietsen voor een winterstop op stal worden gezet, om zich blijvend te informeren over verkeersveiligheid. Een opfrissing van rechten en plichten in het verkeer is voor iedereen welkom. Op de website https://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme staan vijf themareportages die enkele heikele veiligheidsaspecten behandelden zoals veel voorkomende gevaarsituaties, het rijden in groep, de voorrangsregels, de zichtbaarheid, enz. Deze korte filmpjes zijn nog steeds actueel en kunnen gratis gedownload worden op. Er is tevens andere informatie beschikbaar om binnen de wielerclub of organisatie er een aangenaam informatiemoment van te maken.

De uitzendingen confronteren de kijker met de (oorzaken van) verkeersonveilige situaties en van het negatief imago rond het fietstoerisme.

Video 1 - Gevaarssituaties en boetes

Video 2 - Rijden in groep

Video 3 - Zichtbaarheid

Video 4 - Voorrangsregels

Video 5 - Hoffelijkheid op de weg

De filmfragmenten beginnen allen met eenzelfde inleidend fragment. De specifieke onderwerpen worden telkens in het tweede deel behandeld.

Elk filmfragment wordt op de website  www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme inhoudelijk verduidelijkt met een korte powerpoint zodat de clubs de boodschap op een eenvoudige en uniforme manier aan hun leden kunnen overbrengen. Alle informatie kan ook opgevraagd worden bij de VWB (Matthias - matthias@vwb.be - 052/34.53.97).

Kennis en toepassing van het verkeersreglement is nog altijd de boodschap van de campagne!

Een reglementair uitgeruste fiets, een correcte houding tegenover de andere weggebruikers en veilige en goed onderhouden fietspaden doen de rest.

 

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading