Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/http://bit.ly/Aerothanwww.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://bowdybrave.com/dealerlocator/
www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://bowdybrave.com/dealerlocator/www.leds-sport.nl/http://bit.ly/Aerothan
Hieronder vindt u enkele vragen die ons vaak gesteld worden
 
 
 
Wat houdt het in om wegkapitein te zijn bij een wielerploeg kwa armbanden, vestje, attributen, .. ?
Wat is verplicht en ben je dan als kapitein ook aansprakelijk voor de dingen die anderen doen?

ALGEMEEN:
De groep volgt de regels die gelden voor fietsers in groep (op voorwaarde dat de groep bestaat uit ten minste 15 deelnemers en gegroepeerd blijft). Onder groepen wordt verstaan: 15 tot 150 fietsers. Groepen van meer dan 50 MOETEN worden vergezeld van minstens TWEE wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 MOGEN worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Zij MOGEN voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Zij MOETEN voorafgegaan EN GEVOLGD worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

WEGKAPITEIN:
Moet om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’ en uitgerust zijn met een verkeersbord C3 plus een fluovestje. OPMERKING: de wegkapitein moet GEEN lijst van de deelnemers meer in bezit hebben. Hij moet ten minste 21 jaar oud zijn en een opleiding is niet verplicht, wel aangewezen

Inzake aansprakelijkheid. Het is zo dat gelijk wie op de openbare weg verantwoordelijk kan worden gesteld.

Maar, de aangesloten VWB clubs zijn in aansprakelijkheid verzekerd voor al hun fietsactiviteiten.

Wij kwamen met onze verzekeraar overeen dat ook de wegkapiteins en bestuurders van volgwagens tijdens clubactiviteiten zijn verzekerd binnen onze polis. Enige voorwaarde is wel dat deze mensen lid dienen te zijn van de VWB. Een eventuele foute inschatting van de wegkapitein bijvoorbeeld zal door onze verzekering in rechtsbijstand en Burgerlijke aansprakelijkheid gedragen worden.

Voor de sportieve fietsactiviteiten is het belangrijk dat alle clubleden die op regelmatige basis aan de clubactiviteiten deelnemen verzekerd en aangesloten zijn. Anders wordt het systeem van verzekering eigenlijk grotendeels ondermijnd.


Ik ben alleenstaande moet ik dan ook hetzelfde bedrag (lidgeld) betalen?
Wij hebben maar 1 tarief, ongeacht het aantal gezinsleden. U betaalt eigenlijk per adres, elk extra gezinslid kan gratis worden bijverzekerd. Dit is een geste van onze verzekeraar, maar de standaardformule is voor iedereen hetzelfde. Dit is hetzelfde principe als bij een brandverzekering.

Mijn kinderen wonen niet voltijds bij mij, zijn zij ook verzekerd?
Zolang dat uw kinderen geen 18 jaar zijn, is co-ouderschap een uitzondering op de domiciliering-verplichting en mogen zij worden opgenomen in uw lidmaatschap.

Ben ik in het buitenland ook verzekerd?
De verzekering is wereldwijd 24 op 24 uur van toepassing (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand).
Opgelet: De fietsbijstand is enkel geldig in de Benelux. & voor repatriëring dient u een reisbijstandverzekering af te sluiten.
Voor meer info verwijzen we u door naar onze pagina: VWB-verzekering

Moet ik aangesloten zijn bij een fietsclub om lid te kunnen worden?
Neen, u kan gewoon individueel lid worden. Een fietsclub is absoluut niet nodig.

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading