Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

Optionele verzekeringen

Uw aansluiting bij de Vlaamse Wielrijdersbond geeft u en uw vereniging de mogelijkheid om bij Ethias optionele verzekeringen af te sluiten aan speciale voorwaarden.
 • pdf file
 • 1.01 MB
 • Bestuursaansprakelijkheid.pdf
 • Download
 • pdf file
 • 988.63 KB
 • Brand en Aansprakelijkheid.pdf
 • Download
 • pdf file
 • 557.23 KB
 • Reisbijstand VWB DYN.pdf
 • Download

Reisbijstand verzekering

De sportverzekering van de federatie is wereldwijd van toepassing op alle verzekerde clubactiviteiten en de individuele beoefening van fietsen, zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen.

Is echter niet verzekerd door voormelde sportverzekering:

 • tussenkomst in de kosten bij ziekte;
 • de organisatie en bekostiging van de repatriëring in geval van ziekte of ongeval.


Deze diensten kunnen gewaarborgd worden door een Polis Ethias Assistance.

Deze Polis Ethias Assistance houdt het volgende in:

 • repatriëring van de zieke of gewonde naar België
 • de vergoeding van opzoekings- en reddingskosten bij ongeval of verdwijning
 • reis van een in België achtergebleven familielid naar de opgenomen verzekerde
 • vervroegde terugreis bij overlijden in België van een familielid
 • vervroegde terugreis bij een hospitalisatie in België van partner, kind, moeder of vader
 • opsturen van noodzakelijke en ter plaatse onvindbare geneesmiddelen
 • verlengd verblijf om medische redenen
 • voorschot van geld wanneer verzekerde ingevolge van ongeval of diefstal zonder zit
 • bijstand bagage
 • blokkeren van bankrekeningen
 • overmaken van dringende boodschappen
 • kosten vertaler-tolk

Premie per dag per persoon: € 1,50 te verhogen met taksen (9,25%). Enkel personen, die in België gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven, kunnen genieten van de dekking.

Hoe kan je inschrijven op de reisverzekering Ethias Assistance?

Om dergelijke reisverzekering af te sluiten dient u minstens 1 week voor vertrek het daarvoor bestemde formulier in te vullen en op te sturen naar assistance.collectiviteiten@ethias.be Even later krijgt de club of het individuele lid van Ethias een factuur voor de betaling. U kan het formulier downloaden via de VWB website.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Vzw’s kunnen de persoonlijke bestuursfouten van hun bestuursleden laten verzekeren. Feitelijke verenigingen kunnen dit risico niet laten verzekeren om de eenvoudige reden dat zij juridisch gezien geen bestuur hebben.  
 
De bestuurdersaansprakelijkheidpolis (ook voorzien van rechtsbijstand) dekt de bestuurder individueel bij een persoonlijke beoordelingsfout in zijn verantwoordelijkheid en mandaat als bestuurder op financieel, statutair, wetgevend en administratief vlak zoals vb. een huurcontract afsluiten waarvan men de huur niet kan betalen, het niet correct doorgeven van BTW, verzuim, nalatigheid, dus eerder het financieel en administratief beheer van de vzw.
 
Lichamelijke en materiële schade aan derden is uitgesloten binnen een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid. Deze schadegevallen zijn immers verzekerd via de ledenverzekering van de VWB.  Sluit daarom zeker ook je bestuursleden aan bij de VWB! En vermeld je activiteiten in de kalender zodat er geen leemtes in de verzekering ontstaan.

In de ledenpolis van de VWB is het statuut van de vzw niet van belang in de toepassing ervan.
De waarborgen rechtsbijstand alsook aansprakelijkheid zijn dus steeds standaard voorzien in de ledenpolis en gelden voor vzw's en feitelijke verenigingen als organisator van de clubactiviteiten met uitzondering dus van feiten verbonden aan het 'administratief en financieel beheer' waarbij de vzw en/of derden schade zouden oplopen.

Voor het apect administratief en finacieel beheer kan u dus als vzw een extra bestuurderaansprakelijkheidverzekering afsluiten.
Om dergelijke verzekering af te sluiten dient u het daarvoor bestemde formulier in te vullen en op te sturen naar bart.hannes@ethias.be.

Brandverzekering en Contractuele Aansprakelijkheid

Brandverzekering:

De club dient het gebouw na afloop van de « huur- of gebruikersovereenkomst » terug aan de verhuurder over te dragen in de staat waarin het zich bevond voor de overeenkomst. Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt een huurder of gebruiker van een gebouw immers steeds vermoed aansprakelijk te zijn, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Om die reden informeert de club het best bij de verhuurder of er een brandverzekering werd afgesloten waarin de clausule « afstand van verhaal » werd opgenomen.

 
Contractuele Aansprakelijkheid:

Bij de ingebruikname van een lokaal of gebouw, kunnen zich naast brandschade ook andere beschadigingen voordoen, bijvoorbeeld schade aan meubilair, aanwezige toestellen, muren, ... Zulke schade valt buiten het domein van de brandverzekering en is evenmin gedekt door de ledenpolis van de federatie. Principieel dient er dus een polis onderschreven te worden die de « contractuele aansprakelijkheid » dekt of m.a.w. de aansprakelijkheid die het gevolg is van een overeenkomst, een belofte of een verbintenis.

Om dergelijke verzekering af te sluiten dient u het daarvoor bestemde formulier in te vullen en op te sturen naar bart.hannes@ethias.be.

Recreatieve Wielerwedstrijden

Recreatieve organisaties met een competitief karakter kunnen op onze kalender komen onder de noemer van recreatieve competitie. Om verzekerd te zijn als inrichter (BA) dient het bedrag van 50 euro betaald te worden. Zodra wij dit bedrag ontvangen hebben wordt de organiserende club een attest overgemaakt als bewijs van verzekering. Voor de verzekering van de deelnemers (BA en LO) dient 3,59 euro betaald te worden per deelnemer.

Na de organisatie dienen wij het aantal deelnemers en hun gegevens (naam, adres, geboortedatum) te ontvangen en dient de verzekering van de deelnemers gestort te worden. Vrijwillige helpers-niet leden kunnen eveneens gratis verzekerd worden, indien wij hiervan de gegevens (naam, geboortedatum) voorafgaand aan de organisatie ontvangen (via extra.Net). De vrijwillige helpers-leden zijn automatisch verzekerd. Voor een organisatie met een competitief karakter is het niet mogelijk om jongeren onder de 16 jaar te verzekeren. De organiserende club dient in orde te zijn met alle betrokken overheden.

Indien uw vereniging een recreatieve wedstrijd wil organiseren kan u contact opnemen met matthias@vwb.be
http://100percent.eu/

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading